אדריכלים | מעצבים

גיליתם בשלב מאוחר שללקוח שלכם היו עוד זכויות בניה, שלא ידעתם עליהם?

לשם כך אני מציעה את המיומנות והניסיון הרב שלי בנושא. היתרון המקצועי שלי באדריכלות ישלים לכם את המידע החסר, ויאפשר לכם לתת שרות טוב יותר ללקוחות שלכם. במטרה למקסם את פוטנציאל השקעת הלקוח שלכם ייעול התכנון האדריכלי וקיצור הליך היתר הבניה.
אתם בשלב תכנון ראשוני מול הלקוח שלכם? זה השלב לפנות אלי! על "בדיקת היתכנות לזכויות בניה בנכס" שמעתם?

מיצוי זכויות הנדל”ן הוא הליך סבוך, שמחייב ניסיון משמעותי, הבנה מעמיקה ומיומנות עם ההליכים התכנוניים. במסמך אתם מקבלים ממני סקירה של הזכויות המותרות לשימוש בנכס: עפ”י בדיקת נתוני הנכס מול המידע ברשויות, תוכניות הבינוי עיר, תוכניות מתאר מקומיות וארציות, חוק התכנון והבניה והתקנות, והממצאים הקיימים בנכס וסביבתו.

אדריכלות
אדריכלות

press to zoom
עיצוב פנים
עיצוב פנים

press to zoom
אדריכלות
אדריכלות

press to zoom
1/7

“אני מאמינה שתכנון זה לא רק עיצוב, זה גם מיצוי זכויות הנדל”ן המרביות”

ללקוח שלכם יש בעיות ברישוי הבניה, ואין לכם את הידע הנכון כדי לאפשר לו את התכנון שלכם?

לאחר שהלקוח שלכם מאשר את התכנון כאן אני נכנסת לתמונה.

  • אנחה אתכם בתרגום החללים שתכננתם, למספרים כמותיים של שטחי הבניה, כפי שהם יחושבו ע”י הרשויות.

  • אתן לכם תמונת מצב לדרישות הצפויות מהרשויות עבור התכנון שלכם, ואומדן זמנים.

  • אבדוק שהתכנון שלכם תואם את הדרישות של הרשויות, התקנות והחוקים.

  • אבדוק שאתם  מגישים את הגשת הבקשה והמסמכים הנלווים בהתאם לתנאי הרשויות באזור שלכם.

  • לאחר שהגשתם את הבקשה אלווה את תהליך התיקונים והדרישות בהתאם להחלטת הוועדה עד קבלת היתר.

כפי שעבודתכם דורשת מיומנות ותכנון מקדים של כל התרחישים האפשריים, גם הליך רישוי הבניה מול הרשויות דורש תכנון מקדים, כדי ליעל את זמן קבלת ההיתר ללקוחות שלכם.

קיבלתם סירוב לבקשה שלכם מהוועדה? השכנים שלחו התנגדויות לבקשה שלכם?"

חשוב להבין מה תוכן ההתנגדות? כיצד ניתן לפתור אותה בתכנון אדריכלי? על איזה תנאים ניתן להגיע להסכמה? ומה הסיכוי שלכם שהוועדה תקבל את הטענות שלכם לעומת ההתנגדויות? אבדוק איתכם כיצד תכנון אדריכלי בהתאם לזכויות המותרות בנכס יכול לפתור את המורכבות האלה.

“אני מאמינה שבעיות, מורכבויות ושאלות, יוצרות אדריכלות טובה וייחודית”

שיתופי פעולה עסקיים נוספים

| תכנון אדריכלי ועיצוב כולל דירות קונספט |

| לווי ברשויות והגשת בקשה לרישוי דרך “מערכת רישוי זמין” |

| הכנת תקנונים ותשריטי תב”ע ב“מערכת רישוי זמין” |