קבלנים | יזמים

כולל: תמ”א 38 (1,2,3), קבוצות רכישה, שימור

לאיזה שימושים וקהל יעד הנכס מיועד, כדי לאפשר לכם רווח יזמי גדול יותר?
לשם כך אני מציעה את המיומנות והניסיון הרב שלי בנושא. היתרון המקצועי שלי באדריכלות ישלים לכם את המידע החסר, ויאפשר לכם לבדוק את הכדאיות הכלכלית של המיזם שלכם.
אתם בשלב בדיקת מאפייני הנכס וסביבתו? זה השלב לפנות אלי! על "בדיקת היתכנות לזכויות בניה בנדל"ן" שמעתם?
מיצוי זכויות הנדל”ן הוא הליך סבוך, שמחייב ניסיון משמעותי, הבנה מעמיקה ומיומנות עם ההליכים התכנוניים. במסמך אתם מקבלים ממני סקירה של הזכויות בניה המותרות לשימוש בנכס: עפ”י בדיקת נתוני הנכס מול המידע ברשויות, תוכניות הבינוי עיר ,תוכניות מתאר מקומיות וארציות, חוק התכנון והבניה, תקנות, והממצאים הקיימים בנכס וסביבתו.

עיצוב פנים
עיצוב פנים

press to zoom
אדריכלות
אדריכלות

press to zoom
אדריכלות
אדריכלות

press to zoom
עיצוב פנים
עיצוב פנים

press to zoom
1/7

“אני מאמינה שתכנון זה לא רק עיצוב, זה גם מיצוי זכויות הנדל”ן המרביות”

גילתם בשלב "שינויי דיירים", ששולי הרווח היזמי שלכם קטן?

הניסיון העשיר שלי באדריכלות ועיצוב עם מגוון לקוחות רבים, מאפשר לי לתכנן ולעצב עבור הלקוחות שלכם את הנכס שלהם, באמצעות יצירת שפה משותפת בנכם להערכת היקף הבניה, במטרה לייעל ולקדם את הפרויקט. תקדישו בשלב מוקדם מחשבה וזמן מוגדר ללקוחות שלכם עבור “שינויי הדיירים” ותמצאו פתרונות כלכליים יותר.

קבלו ממני 2 טיפים לייעול בזמן מתי אפשר להתחיל את שלב "שינויי הדיירים"

בניין חדש

בשלב העברת תוכניות הביצוע למכרז.

בשלב תכנון תוספות הבניה, לפני הגשת הבקשה להיתר.

בניין קיים

“אני מאמינה שבעיות, מורכבויות ושאלות, יוצרות אדריכלות טובה וייחודית”

שיתופי פעולה עסקיים נוספים

| תכנון אדריכלי ועיצוב כולל דירות קונספט |

| לווי ברשויות והגשת בקשה לרישוי דרך “מערכת רישוי זמין” |

| הכנת תקנונים ותשריטי תב”ע ב“מערכת רישוי זמין” |